Kentsel Dönüşüm Hukuku

 • İnşaat Şirketleri ve Malikler arasında hukuku ilgilendiren başlıklarda toplantılara iştirak etmek ve önerilerde bulunmak,
 • İlgili mevzuat bağlamında gerekli süreçleri takip etmek, toplantı karar metinlerini hazırlamak ve sonuçlandırmak
 • Parsel bazında 2/3 arsa payı çoğunluğu kararı alan yapılarda ki gerekli satış işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ve diğer sözleşmeleri hazırlamak, taraflar için en uygun ilişki biçimini tavsiye etmek ve kurgulamak, gerekli teminat ve garanti süreçlerine nezaret etmek.
 • İnşaat şirketi ile malikler arasında yapılacak centilmenlik anlaşmalarını kaleme almak ve sonuçlandırmak.
 • Değerleme ve şerefiyelendirme çalışmalarına iştirak etmek ve hukuki güvenliği sağlamak.
 • Apartman ve Site yönetimi oluşturulması çalışmalarına iştirak etmek ve danışmanlık hizmeti vermek.
 • Proje tasarımı ve değerlendirilmesinde hukuki görüş vermek.
 • İnşaat ruhsatının alınması ve gerekli imar süreçlerini yakından takip etmek ve sözleşme güvenliğini sürece yayarak dinamik bir danışmanlık hizmeti vermek.
 • Gereğinde ek sözleşmeler hazırlamak, sözleşmeleri revize etmek.
 • İnşaat sürecinde inşaatın sözleşmeye ve mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını hukuki açıdan değerlendirmek ve gereğinde gerekli ihtar ve uyarıları yapmak, yasal süreçleri gerçekleştirmek.
 • İskan süreçlerine nezaret etmek ve paylaşımların sözleşmeye ve hakkaniyete uygun gerçekleşmesini sağlamak.
 • Kentsel dönüşüm finansal destek konusunda hukuki ilişkileri yürütmek, taşınma ve kira yardımı gibi süreçlerde hukuki destek vermek.
 • Kat irtifakı kurulmasında ve tapulandırmada  hukuki danışmanlık yapmak.
 • İnşaatın çevre ve peyzaj düzenlemesi, sosyal donatı alanlarının yapımı sürecinde hukuki yardımda bulunmak.
 • Süreçlerin tamamında yazılı veya sözlü danışmanlık hizmeti vermek.

Yol Tarifi