İmar Hukuku Danışmanlığı

  • 1/1000, 1/5000, 1/10.000,1/25.000 ölçekli imar planlarına itiraz süreçleri ve iptali davalarını yürütmek.
  • Kamulaştırma, kamulaştırmasız el Atma davalarını yürütmek.
  • Bedel tespiti Davaları, idari para cezalarının ve yıkım kararlarının iptali davalarını yürütmek.
  • Koruma, sit alanları, derecelendirme ve tescil kararlarına ilişkin davalara bakmak.
  • İmar Planı değişiklileriyle ilgili idari davaları yürütmek.
  • Encümen kararları ve plan tadilatları iptal davalarını yürütmek.
  • Tevhid, ifraz gibi imar işlemlerinde hukuki görüş vermek.

Yol Tarifi