Gayrimenkul Hukuku

  • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması ve gerekli süreçlerin tamamlanması.
  • Gayrimenkul alım satımı, satış vaadi sözleşmesi süreçlerinde danışmanlık.
  • Gayrimenkule bağlı İntifa ve Şufa gibi hakların kullanımına ilişkin hukuki destek vermek.
  • Menfi Tespit ve İstirdat Davalarını yürütmek
  • El Atmanın Önlenmesi, haksız işgal, taşkın inşaat gibi davaları yürütmek.
  • Tapu tahsis belgelerine ilişkin davalar ile ecri misil davalarını yürütmek
  • Gayrimenkul ortaklıklarının giderilmesine dönük İzale-i Şüyu davalarını yürütmek.
  • Genel olarak tapu iptali ve tescili davalarını yürütmek.
  • Kat mülkiyeti ve komşuluk hukukuna dayalı davaları yürütmek.
  • Kira tespiti, kira sözleşmelerinin hazırlanması, tahliye davaları, gerekli ihtaratın yapılması ve kira alacaklarının icrası ve tahsili işlemlerini yürütmek. 

Yol Tarifi